Skip to main content

Toelichting op mijn beeldende werk

In de zomer werk ik dagelijks in mijn moestuin. Het geeft mij rust en toewijding voor de verdere activiteiten in mijn leven. Ook leert het mij in mijn beroepspraktijk als beeldende kunstenaar de dingen te doen met aandacht en toewijding, gestructureerd en concreet. Verder leert het mij de waarde van de handeling te begrijpen: wat betekent het om een schilderij te maken in de huidige tijd? Waarom maak ik wat ik maak en waar zit voor mij de noodzaak? Over deze vragen denk ik dagelijks na. Soms verlamt dit mij in het maakproces. Maar dan denk ik weer terug aan mijn moestuin, waar ik direct ervaar wat het gevolg is van mijn handeling.

De inhoudelijke les die ik trek en die ook tot uiting komt in de onderwerpen van mijn schilderijen is: hoe verhoud ik mijzelf tot deze aandacht en toewijding? Ik selecteer een onderwerp, bijvoorbeeld in het werk ‘Het Schilderij de Nachtwacht’ uit 2020, de noodzakelijke taak van de opzichter van de opslag tijdens de tweede wereld oorlog 1942- 1945 in de mergel grotten van Maastricht was om het schilderij elke dag een aantal keren handmatig strak te trekken omdat anders de verf zou gaan barsten. Deze handeling betekent veel voor mij ter bevordering van de kwaliteit, het behoud van het schilderij. Op deze manier zet ik het onderwerp op een voetstuk om vervolgens in de presentatieruimte een heldere communicatie te stimuleren, het delen van de noodzakelijke context in relatie tot het kunstwerk zelf.

In de ontwikkeling van het schilderij speelt mijn intuïtie een belangrijke rol. Zowel in de keuze van de onderwerpen als in de handeling van het schilderen. In dit intuïtieve proces vertrouw ik volledig op mijn eraving als beeldmaker. Wel is het belangrijk dat ik de intuïtie niet volledig de vrije loop laat omdat ik momenten van artistieke en inhoudelijke reflectie nodig heb om duidelijkheid voor mij en de kijker te scheppen.

Zo schilder ik onderwerpen uit het verleden alleen met zwart, geel en wit om een relatie aan te gaan met de zwart-wit fotografie. Onderwerpen uit het heden schilder ik in kleur. Ook in de onderwerpkeuze kies ik vaak voor een moment van inhoudelijke reflectie. Past de keuze wel in het verhaal wat ik wil communiceren?

Een duidelijk aanknopingspunt in de onderwerp keuze is de verhouding tussen de mens en de natuur. Niet de grote onderwerpen zoals de opwarming van de aarde maar meer de kleinere niet voor de hand liggende onderwerpen. Veel dichterbij en meer bereikbaar. Zoals een boom die vierhonderd jaar oud is, cultuur wordt. Een Akelei die in 1526 geschilderd wordt door Albrecht Durer en elk voorjaar in mijn tuin in dezelfde hoedanigheid opkomt, de uniciteit van de natuur. Een mand vol met eetbare groenten uit de moestuin. Het onderwerp ambacht, het maken van werk om het werk zelf. Het eenvoudige bestaan waar rust, aandacht en toewijding centraal staat. Onderwerpen die voor mij belangrijk zijn en aandacht verdienen.

Uiteindelijk wil ik een oeuvre ontwikkelen dat bestaat uit schilderijen waarin mijn persoonlijk ontwikkelde aandachtspunten worden vertaald naar een heldere communicatie die gaat over de bewustwording van aandacht en toewijding en vervolgens de waarde van de natuur bevestigt.